^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 25.8.2016 v 16:30h v přízemí MŠ ve třídě Berušek.

Obsah schůzky:

1. Seznámení s kolektivem mateřské školy

2. Rozdělení dětí do tříd + učitelky na třídách

3. Provozní doba mateřské školy

4. Režim dne – jak to u nás chodí

5. Pravidla na třídě

6. Bezpečnost dětí:

7. Formuláře (dokumenty) k vyplnění + portfolio dítěte

8. Úplata školného, trvalý příkaz, platby ostatní

9. Seznámení s plánem kulturních akcí

10. Stravování dětí- škol.jídelna - jiný právní subjekt - pozvání vedoucí škol.jídelny - odhlašování obědů, svačinek)

11. Školní řád mateřskéškoly – práva a povinnosti rodičů, dětí, pracovníků

12. ŠVP PV (Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání)

13. Omezení a přerušení provozu mateřské školy v době vánočních svátků a letních prázdnin

14. Jak se informovat

15.  Diskuse

POZVÁNKA NA OSLAVU 70. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ MŠ

Mateřská škola Velké Němčice Vás srdečně zve na oslavu 70. výročí od založení, která se uskuteční dne 16.9. 2016 v 17:00 u mateřské školy Velké Němčice.

Na programu: 33

- slavnostní otevření školní zahrady mateřské školy

- prohlídka budovy mateřské školy od 17:00 do 18:00

- vystoupení dětí z mateřské školy

- vystoupení taneční skupiny MOVE AROUND

- zábavný program pro děti s doprovodným programem – agentura „Koráb“

- volná zábava u cimbálové muziky Eliška

- předpokládaný konec v 20:00

Občerstvení zajištěno.

OSLAVA NAROZENIN

Prosíme rodiče, aby dětem v případě oslavy narozenin ve školce nenosili žádné tvrdé ani gumové bonbóny, které by jim mohly uvíznout v krku. Na základě zkušeností a z důvodu předcházení rizik doporučujeme např. malé čokoládky.

Děkujeme za pochopení

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Rodiče si při přivádění a odvádění dětí zvoní jednotlivě na zvonky tříd, kde ohlásí své jméno a jednotlivě vchází do budovy - neumožňují vstup ostatním rodičům (navzájem se rodiče do budovy NEPOUŠTÍ).

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V souladu s ustanovením § 102, odst.6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

Na základě mimořádné události upravujeme bezpečnostní systém mateřské školy při ranním příchodu do mateřské školy - ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.

Mateřská škola bude uzamčena již od ranních hodin, tzn. 6:30 – 16:15.

Rodiče budou zvonit při přivádění a odvádění dětí na třídy. V době od 7:30 do 8:00 bude u vchodových dveří přítomen zaměstnanec mateřské školy.

Je ve vašem zájmu, abyste dodržovali bezpečnostní systém - zavírání vchodových dveří a hlídali si, kdo s vámi vchází do budovy a neumožňujte vstup do budovy neoprávněným osobám (pokud si sami nejste jisti, že tato osoba nemá co do činění s odváděním dětí - nepouštějte ji do budovy). Každá neoprávněná osoba má možnost volby se ohlásit u ředitelky školy nebo na třídách formou zvonku nebo telefonu.

Toto je jediný způsob, jak můžete předejít mimořádné události a tím chránit Vaše děti.

O tomto opatření poučte i sourozence a osoby zmocněné  k přivádění a odvádění dětí z MŠ.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.