^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Jak trávíme den v MŠ

6:30    Začínáme se scházet ve třídě Koťátek

Provoz jednotlivých tříd je přizpůsoben potřebám provozu mateřské školy a možnosti pracovní doby učitelek. Od rána mají děti nachystané ovoce, zeleninu, pitný režim.

7:30     Provoz třídy Medvídků (učitelky si děti odvádí do svých tříd)

7:30     Provoz třídy Berušek

Vzdělávací proces - volná hra, řízené činnosti, pohybové aktivity, individuální, skupinové a společné činnosti.

8:00     Ranní svačinka (tř. Berušek)

8:45     Ranní svačinka (tř. Koťátek + tř. Medvídků)

Děti se podle možnosti obsluhují samy (chystají a uklízí nádobí na vymezené místo, hygienické návyky, dokončení her a činností, diskusní kruh-předávání prožitků z dopoledních činností, vytváření námětů a závěrů pro další činnost)

9:15     Příprava zpravidla na pobyt venku, pobyt venku (tř. Berušek)

9:30     Příprava zpravidla na pobyt venku, pobyt venku (tř. Koťátek + tř. Medvídků)

Hygiena, oblékání. V příhodném počasí dříve, střídání (vycházky x školní zahrada, pochoďáčky, možnost svačit venku a další činnosti vykonávat na zahradě)

11:00   Příprava na oběd, oběd (tř. Berušek)

11:45   Příprava na oběd, oběd (tř. Koťátek +Medvídků)

Svlékání, hygiena, kultura stolování, děti se podle svých možností obsluhují samy (chystají si příbory, nádobí, pití). Děti jí, kolik potřebují.

11:45    Příprava na odpočinek, odpočinek dle potřeby dětí (tř. Berušek)

12:30    Příprava na odpočinek, odpočinek (tř. Koťátek + tř. Medvídků)

Hygiena - čištění zoubků, převlékání do pyžamka, prohlížení knížek na lehátku,

četba pohádek a příběhů na pokračování dětem, individuální potřeba spánku, klidové činnosti, individuální práce s dětmi

14:00    Odpolední svačinka, odpolední činnosti (tř. Berušek)

14:30    Odpolední svačinka, odpolední činnosti (tř. Koťátek +tř. Medvídků)

Činnosti zaměřené podle potřeb dětí ve třídě, na zahradě. Postupné rozcházení dětí ze svých tříd.

15:00    Ukončení provozu ve třídě Berušek    

15:30    Ukončení provozu ve třídě Koťátek (učitelky odvádí děti do třídy Medvídků)

16:15    Ukončení provozu ve třídě Medvídků

V průběhu celého dne dodržujeme pitný režim. V letních měsících pobýváme venku delší dobu. Režim dne je možné upravit a přizpůsobit dle mimořádných, naplánovaných akcí v mateřské škole.

 

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.