^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Projekty EU

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora MŠ Velké Němčice

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003575

VÝŠE PODPORY – 367 710 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“

 

Předpokládané datum zahájení projektu:            1. 6. 2017

Předpokládané datum ukončení projektu.           31. 5. 2019

Předpokládaná doba trvání (v měsících):            24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 Bližší informace zde:

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.