^Zpět na začátek
  
  
  
Get Adobe Flash player

Informace o dění v MŠ

soru isaretiVnitřní zprávy o dění v mateřské škole a veškeré důležité informace získávají zákonní zástupci prostřednictvím plakátků umístěných v jednotlivých šatnách, na informačním stole v mateřské škole, prostřednictvím webových stránek a e-mailové pošty, která slouží i pro různá sdělení od zákonných zástupců pro učitelky a ředitelku mateřské školy.

 

OSLAVA NAROZENIN

Prosíme rodiče, aby dětem v případě oslavy narozenin v mateřské škole nedávali žádné tvrdé ani gumové bonbóny, které by jim mohly uvíznout v krku. Na základě zkušeností a z důvodu předcházení rizik doporučujeme např. malé čokoládky.

Podle zákona 107,137 vyhlášky o školním stravování se nesmí žádné potraviny vynášet z mateřské školy.

Do školy nemůžeme od Vás přijmout ani moučníky a další výrobky připravené doma. Tyhle produkty můžeme přijmout pouze od výrobců. Děkujeme za pochopení

OZNÁMENÍ RODIČŮM

Rodiče si při přivádění a odvádění dětí zvoní jednotlivě na zvonky tříd, kde ohlásí své jméno a jednotlivě vchází do budovy - neumožňují vstup ostatním rodičům (navzájem se rodiče do budovy NEPOUŠTÍ).

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

V souladu s ustanovením § 102, odst.6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob zajištění plnění povinností při vzniku mimořádné události.

Na základě mimořádné události upravujeme bezpečnostní systém mateřské školy při ranním příchodu do mateřské školy - ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY.

Mateřská škola bude uzamčena již od ranních hodin, tzn. 6:30 – 16:15.

Rodiče budou zvonit při přivádění a odvádění dětí na třídy. V době od 7:30 do 8:00 bude u vchodových dveří přítomen zaměstnanec mateřské školy.

Je ve vašem zájmu, abyste dodržovali bezpečnostní systém - zavírání vchodových dveří a hlídali si, kdo s vámi vchází do budovy a neumožňujte vstup do budovy neoprávněným osobám (pokud si sami nejste jisti, že tato osoba nemá co do činění s odváděním dětí - nepouštějte ji do budovy). Každá neoprávněná osoba má možnost volby se ohlásit u ředitelky školy nebo na třídách formou zvonku nebo telefonu.

Toto je jediný způsob, jak můžete předejít mimořádné události a tím chránit Vaše děti.

O tomto opatření poučte i sourozence a osoby zmocněné  k přivádění a odvádění dětí z MŠ.

Copyright © 2013. Lucie Rohrerová Rights Reserved.